top of page

Jak pracuju

 • Vycházím z humanistické psychologie, jedinečně otevřeného a přijímajícího směru PCA (Person centered approach = Na osobu zaměřený přístup) Carla Rogerse. 

 • Pracuji v souladu s afirmativním přístupem, rozmanitost identit a orientací vnímám jako přirozenou součást společnosti a jsem za tuhle pestrost rád.

 • Věřím ve schopnost každého člověka růst, naplňovat svůj potenciál, měnit se a tím rozvíjet spokojenost s vlastním životem. 

 • Ke každé*mu klientovi*klientce přistupuji s vědomím, že jeho*její prožívání, sebevyjádření a cesta jsou pouze jeho*její a tak je to naprosto v pořádku. 

 • S laskavostí naslouchám a doprovázím na cestě změny v bezpečné atmosféře terapeutického vztahu. 

 • Jsem pod pravidelnou, individuální supervizí Mgr. Terezy Koryntové

Moje zkušenosti a kvalifikace

 • V roce 2018 jsem dokončil výcvik v PCA Carla Rogerse = Na osobu zaměřený přístup; humanistická psychologie.

 • Od března 2024 jsem frekventantem 3 letého profesionálního výcviku v Somatic experiencig®(somatické prožívání) pro odborníky. Jedná se o certifikovanou metodu Dr. Petera Levina, která pomáhá zpracovat trauma. Splňuje mezinárodní (americké a evropské) standardy a je zakončen udělením EASE certifikátu. Jedná se o intenzivní praktické studium se supervizí.

 • V roce 2021 jsem absolvoval kurz Krizové intervence.

 • 4 roky jsem pro organizaci Transparent vedl sekci Podpory, v rámci které jsem facilitoval desítky hodin podpůrných skupin s celkovým počtem téměř 150 účastníků. Poskytoval jsem individuální osobní a online poradenství. Byl jsem u zrodu prvních podpůrných skupin pro transgender děti a jejich rodiče. 

 • Kromě soukromé terapeutické praxe se věnuji osvětovým, lektorským aktivitám s cílem zlepšit podmínky a přijetí trans*lidí.

 • V Národním ústavu duševního zdraví jsem zapojen jako odborný pracovník do projektu trans specifické zdravotní péče, Trans E-health. 

 • Vystudoval jsem Sociální a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě, Univerzity Karlovy - bakalářský titul a následně Veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd, Univerzity Karlovy - magisterský titul.

 • 15 let jsem pracoval v sociálních službách ve vedoucích pozicích. Věnoval jsem se nastavováním procesů fungování a systémům výměny informací, vytváření metodiky, zasazoval jsem se o zdravé vztahy na pracovišti a důstojné podmínky pro zaměstnance i klienty.

 • 4,5 roku jsem vyučoval na Katedře psychosociálních věd a etiky, Husitské teologické fakulty, odborné předměty: Management sociálních služeb; Aktivity sociálního státu a Systém sociálního zabezpečení

psycholog moje psychologie0113.jpg

Trošku neformálních info o mě:) 

​Jsem člověk, který má rád lidi a život. Vykročení mimo komfortní zónu a změny si vždy hodně rozmýšlím, potřebuju být připraven. Zároveň už vím, že na všechno se připravit do posledního detailu nejde a určitá míra neznáma, nejistoty je přítomná v každé změně a že život takový vlastně je. Nepochybuju o tom, že všichni máme schopnost vytvořit své nejlepší já a přirozeně k tomuto naplnění směřujeme. Hodně čerpám z bezpečných a podporujících vztahů, ranního rituálu čtení a pití matté, vůní,  otužování a sauny, dobrého jídla, trávení času s biewer jorkšíří kráskou Coco.

 

Pink Sugar

„Každý z nás si hlídá bránu změny, kterou lze otevřít pouze zevnitř.“

psycholog moje psychologie0111.jpg
bottom of page