top of page

Psychoterapeutické služby

Navigace v lese

Pro všechny, kteří*které hledají terapeuta

​​

 • individuální psychoterapie

 • podpora sebepřijetí, sebedůvěry a sebepéče

 • přijetí životních rolí a změn

 • porozumění vlastnímu prožívání

 • potíže v partnerských a rodinných vztazích

 • obtížné vztahy a šikana na pracovišti

Pro ty, kteří*které řeší svou genderovou identitu

 • individuální psychoterapie

 • možnost jednorázové konzultace a poradenství

 • nejste si jistí, zda se vás týká téma genderového nesouladu a potřebujete si vše v klidu srovnat v hlavě

 • podpora sebepřijetí, sebedůvěry a sebepéče

 • přijetí životních rolí a změn

 • porozumění vlastnímu prožívání

 • potíže v partnerských a rodinných vztazích

 • obtížné vztahy a šikana na pracovišti

Jednoduché Tattoo
Všechny ruce
Stack rukou

Podpůrné skupiny pro ty, kdo řeší svou genderovou identitu

 • uzavřená skupina pro max. 10 lidí

 • pravidelné setkávání 2x v měsíci po dobu půl roku

 • plánované otevření skupiny setkávající se v Praze je září 2024 - první skupina bude 27.9.

 • plánované otevření online skupiny je září 2024

 • Máte zájem? pište: terapeut.adam.simek@gmail.com

bottom of page