top of page

Psychoterapeutické poradenství

Navigace v lese

Pro všechny, kteří*které hledají terapeuta

 • individuální psychoterapeutické poradenství

 • podpora sebepřijetí, sebedůvěry a sebepéče

 • přijetí životních rolí a změn

 • porozumění vlastnímu prožívání

 • potíže v partnerských a rodinných vztazích

 • obtížné vztahy a šikana na pracovišti

Pro ty, kteří*které řeší svou genderovou identitu

 • nejste si jistí, zda se vás týká téma genderového nesouladu a potřebujete si vše v klidu srovnat v hlavě

 • individuální psychoterapeutické poradenství

 • podpora sebepřijetí, sebedůvěry a sebepéče

 • přijetí životních rolí a změn

 • porozumění vlastnímu prožívání

 • potíže v partnerských a rodinných vztazích

 • obtížné vztahy a šikana na pracovišti

Jednoduché Tattoo
Všechny ruce
Stack rukou

Podpůrné skupiny pro ty, kdo řeší svou genderovou identitu

bottom of page